O nas

EKOBR powstał z myślą o wspieraniu zdrowia ludzi oraz aspektów ekologicznych. EKOBR Zajmuje się projektowaniem i kreowaniem nowych usług na rynku, które stają się kluczem do sukcesu firmy w kraju i na świecie. Analizujemy rozwój najnowszych technologii, obserwujemy ekologiczne trendy, badamy dane analityczne by dostarczać ofertę unikatowych technologii procesów produktów i rozwiązań. Zajmujemy się wszechstronnym doradztwem oraz kreowaniem innowacyjnych usług i produktów na rynku. Jeżeli chcą Państwo wyróżniać się wśród międzynarodowej konkurencji, wyprzedzać istniejące trendy zapraszamy do współpracy.

Ekoinnowacje

Ekoinnowacje to nowe lub istotnie ulepszone rozwiązania (produkty, procesy, metody organizacji i marketingu), których celem jest odmienne od dotychczasowego gospodarowanie zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (innowacje zrównoważonego rozwoju).

Rezultatem wdrażania ekoinnowacji, dotyczącym wszystkich interesariuszy, jest lepsza jakość życia.

Dotacje UE

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o środki pomocowe w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym do projektu: „Opracowanie składu i sposobu produkcji skoncentrowanych produktów spożywczych przeznaczonych dla sportowców szczególnie uprawiających sporty ekstremalne”.

Uprzejmie informujemy, że wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania ofertowego jest Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa Wydziału Nauk o Żwyieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wszystkie informacje poniżej w załącznikach:

Kontakt